Lær en effektiv håndtering af dine tanker med metakognitiv terapi i Odense

Metakognitiv terapi er en evidensbaseret psykologisk behandling, som hjælper dig til en ny måde at håndtere dine tanker, så du undgår at bruge for meget tid på bekymringer og grublerier.

Metakognitiv terapi er særligt til dig der:

Hvad er metakognitiv terapi - og hvordan virker det?

Ved metakognitiv terapi forsøger man ikke at fjerne de negative tanker og følelser. Svære tanker og følelser er nemlig en naturlig del af at være et menneske og er derfor uundgåeligt. Gennem metakognitiv terapi lærer du i stedet at give de negative tanker mindre opmærksomhed og lærer, at du selv er i stand til at styre, hvor meget tid og energi du ønsker at bruge på bekymringer og grublerier.

Metakognitiv terapi - en kort og effektiv terapiform

De metakognitive terapiforløb er ofte relativt korte. For de fleste vil 8-10 sessioner være nok til, at man er færdigbehandlet og ikke længere oplever symptomer på psykisk lidelse. Ofte virker terapien allerede efter 2-3 sessioner, hvor man begynder at mærke en stor lindring af sine symptomer.

At forløbene er så korte skyldes ganske enkelt, at metakognitiv terapi virker. Den forskning, der løbende foretages på området, viser at sammenlignet med traditionel kognitiv terapi, har den metakognitive terapi både en langt større virkning og forebygger langt bedre tilbagefald.

Opnå ny energi og mere livskvalitet med et metakognitiv terapiforløb i Odense

Efter et forløb vil mange klienter have oplevelsen af, at de pludselig får energi og tid til at nyde livet mere, være mere nærværende over for de mennesker, de er omgivet af eller at blive bedre til at tackle de udfordringer og problemer, de står over for.

Lær at styre håndteringen af negative tanker gennem den metakognitive terapi

Går du rundt med alt for mange bekymringer eller grublerier, eller oplever du, at det er svært at styre hvilke tanker, der får lov til at fylde i dit hoved, kan det være en god idé at kontakte en metakognitiv terapeut. Den metakognitive terapeut kan nemlig gøre en stor forskel for dit liv og for din evne til selv at styre, hvad du vil bruge dit liv og din energi på.

Ofte stillede spørgsmål

Ved metakognitive terapi er forløbene relativt korte. Ofte begynder behandlingen at virke efter 2-3 sessioner, hvor man vil mærke en stor bedring af sine symptomer på psykisk lidelse og på psykisk ubehag. De færreste klienter vil have brug for mere end 10 sessioner. Normalt vil behandlingen bestå af 8-10 sessioner, og de fleste vil derefter være færdigbehandlet.

Læs mere her

En Triggertanke er den tanke, som typisk igangsætter de håndteringsstrategier, som vi kalder CAS. Man kan have mange forskellige triggertanker, som igangsætter CAS, og de vil ofte være af negativ karakter.

 

Ved metakognitiv terapi er formålet ikke at ændre dine tanker eller at fjerne alle dine triggertanker. Formålet er i stedet at de negative tanker ikke skal blive til triggertanker, som sætter en masse CAS i gang, og som i sidste ende medføre depressive symptomer, angst, stress eller anden form for ubehag.

Forskning har ind til videre vist, at den metakognitive metode er utrolig effektiv mod særligt angst, men metoden har også en rigtig god effekt på depression, OCD, spiseforstyrrelser, PTSD, helbredsangst, alkoholmisbrug og en række andre psykiske lidelser. Der forskes fortsat i, hvilken effekt metakognitiv terapi har på forskellige lidelser, men ind til videre er det en terapiform, som viser overbevisende resultater generelt i forhold rigtig mange lidelser.

Der er forsket en del i effekten ved metakognitiv terapi og sammenlignet med effekten ved traditionel kognitiv terapi, og det samlede billede viser, at metakognitiv terapi generelt er mere effektivt end kognitiv terapi. Forskningsforsøg viser, at flere bliver helbredt gennem et forløb med metakognitiv terapi end ved et forløb med kognitiv terapi.

Ja, der er forskel på metakognitiv terapi og den traditionelle kognitive terapi.

 

Formålet ved kognitiv terapi er at ændre indholdet af dine tanker, som ofte indebærer, at de negative tanker bliver erstattet med mere positive tanker.

 

Formålet med metakognitiv terapi er derimod ikke at ændre på tankerne, men i stedet at ændre på den mængde af tid og energi, man bruger på sine negative tanker. Man lærer dermed at håndtere tankerne på en ny måde, frem for at ændre tankerne.

Ja, det er muligt at få Metakognitiv terapi online. Jeg tilbyder lige nu et forløb (5 sessioner) med metakognitiv terapi til kun 500 DKK. Dette kan både foregå fysisk eller som online terapi

Metakognitiv terapi kan både foregå individuelt eller i grupper. Jeg tilbyder desværre ikke metakognitiv gruppeterapi på nuværende tidspunkt

CAS står for Cognitive Attentional Syndrome eller på dansk det kognitive opmærksomhedssyndrom. CAS er alle de strategier, du anvender for at håndtere dine svære tanker eller en svær situation. Det kan være i form af bekymringer, grublerier, undgåelse eller en særlig opmærksomhed på mulige trusler. CAS kan være enormt energikrævende og har tendens til blot at forværre problemerne.

Vores reaktionsmønster opstår på baggrund af vores metakognitive overbevisninger. Vores metakognitive overbevisninger styrer og forsøger nemlig at hjælpe os til, hvordan vi skal håndtere vores tanker. De metakognitive overbevisninger er derfor årsagen til CAS. En metakognitiv overbevisning kan f.eks. være, at mange bekymringer kan hjælpe mig til at undgå farlige situationer. Man bliver derfor nødt til at bekymre sig rigtig meget for at undgå, at der kommer til at ske en noget farligt. Et andet eksempel kunne være, at der er opstået et stort problem i ens liv, og at man tænker, at det vil hjælpe, hvis man bruger meget tid på at tænke over, hvordan dette problem kan løses. Eller at problemet måske slet ikke kan løses, medmindre at man bruger meget tid på at gruble over det.

Metakognitiv træning går ud på, at du træner metakognitive strategier, hvilket betyder, at du træner din evne til selv at styre dine tanker, og hvor meget tid du bruger på dine tanker.

Metakognitiv terapi i Odense

Du kan få metakognitiv terapi i Odense, hvor jeg tilbyder fysiske forløb (enten i mit hjem i Odense N eller hjemme ved dig, hvis du bor på Fyn) og online terapi. Kontakt mig endelig hvis du vil høre mere om metakognitiv terapi, eller hvis du har spørgsmål i relation til din konkrete livssituation.

Læs også og få mere viden

Madro - Få et mere afslappet forhold til mad

Få hjælp og redskaber af VaneCoach i Odense

Bliv nysgerrig og lær årsagerne til dine overspisninger

Vil du være med til at teste mit nye Madro gruppeforløb?

Du får:
• 6 gruppesessioner (1,5-2 timers varighed)
• Konkrete og brugbare redskaber til anvendelse både undervejs og efter forløbets afslutning
• Mulighed for at dele erfaringer og oplevelser med andre med lignende udfordringer

Gruppeforløbet er for dig, der:
• Har et ønske om at opnå mere ro omkring mad og vægt
• Oplever at tanker om mad, vægt og krop fylder for meget
• Gerne vil lære at håndtere tanker og følelser med andet end mad
• Svinger mellem kure og overspisninger og gerne vil ud af dette mønster
• Gerne vil lære at spise efter sult, mæthed og nydelse

Hele forløbet får du nu til en intropris på DKK 2500 (Normalpris min. DKK 7200)