Madro - Få et mere afslappet forhold til mad

Få effektive strategier til at undgå at tanker om mad og vægt fylder for meget og lær i stedet at fokusere på de ting, der giver dig et meningsfuldt liv.

At få hjælp til at opnå madro vil være til gavn for dig der:

Hvad kan madro gøre for dig

For rigtig mange, der oplever at have et problematisk forhold til mad, er det en stor lettelse at bevæge sig i retning mod mere madro. Det kan frigive mange mentale kræfter, som i stedet kan bruges på at fokusere på de ting, som er mere værdifulde for dig.

At leve sit liv på en måde, hvor mad og vægt ikke står i vejen for at gøre de ting, man gerne vil eller være den person, man gerne vil være, er netop, hvad man kan opnå gennem madro.

Der findes heldigvis gode metoder, som kan hjælpe dig væk fra de evige kampe mod maden og til den rigtige vej mod mere madro, og disse metoder og værktøjer har jeg som Vane- og OverspisningsCoach god erfaring med.

Gennem et madro-forløb opnår du:

Når mad ikke længere er en barriere for at leve det liv, du ønsker

I processen mod et liv, hvor mad og vægt ikke længere får lov til at fylde for meget, vil du undervejs få hjælp til at blive bevidst om, hvad der i stedet skal være fokus på.

Hvis du har levet hele dit liv med et forhold til mad, som har været præget af mange stressfyldte kampe og hvor mad og vægt har fået et stort fokus, kan det være svært at få øje på, hvad der ellers kan have værdi.

Ved hjælp af nysgerrighed og forskellige øvelser og værktøjer vil vi med små skridt sammen få øje på, hvad livet ellers kan have at byde på, når man ikke skal tænke på mad og vægt hele tiden.

Ofte stillede spørgsmål

Når mad ikke er en barriere for at leve det liv, man gerne vil eller være den person, man gerne vil være.

 

Derudover kan madro være meget individuelt og tillægges meget individuel betydning. Der er derfor ikke nogen helt fast definition på begrebet, da det kan være meget forskelligt, hvad der skal til for den enkelte at nå i mål med det. Man kan derfor heller ikke

Det vil typisk være fagpersoner med en ernæringsfaglig baggrund, der arbejder med madro. Dog kan det også sagtens være psykologer, personlige trænere og andre, som har specialiseret sig i mennesker med madstress eller forstyrret spisning.

Madstress kan se ud på mange måder. Typisk vil man opleve, at tanker om mad, krop og vægt fylder rigtig meget i ens liv. Mange har også en oplevelse af, at disse tanker fylder så meget, at de begrænser en i at leve det liv, de gerne vil leve eller at være den person, de gerne vil være.

Tegn på madstress

Mange regler omkring mad, fx regler for hvornår, hvad og hvor meget mad man må spise. Eller en typisk sort/hvid inddeling af madvarer, hvor de betragtes som værende enten sunde sager/usunde sager, fedende/slankende, rigtigt/forkert eller tilladt/forbudt.

 

Følelsesmæssig spisning, hvor mad bliver brugt som copingsstrategi. Det kan være alle følelser - både positive og negative. Og for mange vil de opleve, at mad er meget effektivt og dulmende, hvis man er ked af det, vred eller oplever en indre uro. Dog findes der heldigvis andre gode metoder, så man kan opnå en mere effektiv og hensigtsmæssigt håndtering af følelser.

 

Et kaotisk måltidsmønster præget af skiftende under- og overspisning, som kan vise sig ved, at man ved enkelte måltider, typisk morgenmad og frokost, har gode spisevaner eller underspiser, og hvor man senere på dagen (når energi slipper op) får mere usunde spisevaner, falder i de typiske madfælder eller spiser mere, end man egentlig havde sat sig for eller havde lyst til. Det kan også være i form af

 

Styret af fristelser, hvor det kan være meget svært at træffe bevidste valg om, hvad man egentlig gerne vil og ikke vil spise, fordi fristelserne omkring en bliver for store. Man oplever, at det kan være svært at kontrollere, hvad man spiser og hvor meget.

 

Manglende evne til at mærke sult og mæthed, og man vil ofte være styret af mere ydre faktorer, når man vurderer, hvad, hvornår og hvor meget man skal spise. For mange kan evnen til at mærke sult eller mæthed være helt forsvundet efter mange år at have ignoreret sult i forbindelse med underspisning og ignoreret mæthed i forbindelse med overspisning.

Hvordan man opnår madro er meget individuelt og processen mod mere madro vil aldrig se helt ens ud for alle. Det afhænger meget af, hvad der er udgangspunktet hos den enkelte, og hvilke udfordringer den enkelte kommer med.

 

Når jeg hjælper en klient mod mere madro, gør jeg det altid med udgangspunkt i den situation vedkommen står i her og nu.

 

Til at vurdere det, bruger jeg altid et bestemt analyseredskab, som jeg arbejder ud fra, hvor vi bl.a. taler om den adfærd eller de tanker klienten har, som bidrager til madstress og forstyrret spisning.

 

Når vi sammen har fundet frem til, hvor klientens udfordringer ligger, vil jeg ved hjælp af forskellige redskaber forsøge at finde en løsning for klienten, hvor vedkommende hurtigt kommer til at ændre adfærd og tanker mod den retning, klienten gerne vil mod.

 

Om det handler om den måde, klienten spiser på, eller om vedkommende har en følelse af stress i forhold til hvilke madvarer, der er rigtigt eller forkert at indtage, vil vi kunne finde frem til nogle konkrete metoder, hvor klienten kan øve sig i at ændre adfærd eller tanker.

Der er heldigvis mange, man kan opsøge, hvis man ønsker hjælp til at opnå madro. Man skal dog sikre sig, at den person, man opsøger, skal have en solid viden omkring adfærdspsykologi og vaneændringer, da det er en forudsætning for at have den rette forståelse for de forskellige uhensigtsmæssige spisemønstre og spisevaner, der kan være årsagen til, at man ønsker at opnå madro.

 

Det drejer sig derfor ikke om kortsigtede løsninger eller at arbejde med udgangspunkt i vægttab. Tværtimod! Madro viser sig i højere grad, når man netop formår at flytte fokus fra kortsigtede løsninger omkring mad og mod et andet fokus væk fra madregler, vægt og kroppens udseende.

Det er meget individuelt, hvor lang tid det vil tage at opnå madro. Det kommer meget an på udgangspunktet. Desuden er det svært at måle, hvornår man kan sige, at man 100 % har opnået madro, da det mere kan betragtes som værende en bevægelse mere end en statist tilstand. Målet vil derfor i højere grad være at bevæge sig i retningen af madro, og denne proces vil derfor også føles meget givende, da den ofte giver mange små succesoplevelser.

Ja, man kan godt sige, at madro er det modsatte af madstress. Måden man ganske kort kan definere madstress på vil være en oplevelse af, at tanker om mad og vægt fylder så meget, at det begrænser en i at leve det liv, man gerne vil leve eller være den person, man gerne vil være.

Ja, der er findes bogen "Madro", som er skrevet af Anne Gaardmand og Morten Elsøe. Bogen er virkelig anbefalelsesværdig og henvender sig primært til forældre. Dog kan den også sagtens læses af andre voksne, som måske selv tumler med et forstyrret forhold til mad eller med madstress.

Anne og Morten viser tydeligt deres store viden inden for adfærdspsykologi og vaneændringer i bogen, hvor man bl.a. kan læse om, hvordan man kan øge chancerne for at børn skal turde smage på forskellige madvarer ved et måltid. Det handler derfor ikke om, at man nødvendigvis skal hjælpe sine børn til at elske al slags mad, men man får værktøjerne til at undgå de mange kampe og frustrationer ved middagsbordet, som man som børnefamilie ofte kan opleve.

Selvom bogens titel muligvis vil kunne give det indtryk, handler den altså ikke om at få børnene til at være stille ved middagsbordet, så forældrene kan få ro til at nyde deres mad. Det handler i højere grad om, hvordan børnene får opbygget et naturligt forhold til mad, hvor der ikke er noget rigtigt og forkert, men hvor man i højere grad spiser efter nydelse og behov. På den måde vil man også kunne forebygge overvægt hos børn, madstress og overspisningsproblematikker både i barndommen og gennem voksenlivet.

Bogen giver desuden et godt indblik i, hvordan man kan lære sine børn ikke at stræbe efter ligegyldige og uopnåelige sundhedsidealer og i stedet fokusere på andre værdier og andre målestokke for succes. Der findes nemlig forskellige strategier til, hvordan man i relationen til sine børn kan bidrage til, at børnene ikke måler sig selv ud fra deres udseende, men at man i stedet fokuserer på nogle mere "bløde" værdier i form af kammeratskab osv.

Alt dette kan være med til at gøre, at børnene ikke udvikler et forkert eller spiseforstyrret forhold til mad, og at børnene kan lide flere madvarer, som børnene i højere grad viser en nysgerrighed over for, og som ofte vil resultere i, at børnene spiser mere varieret. Desuden er den adfærd forældrene viser i forhold til maden også af stor betydning, og dette bliver selvfølgelig også håndteret i bogen.

Bogen henvender sig bl.a. til de mange forældre, der i lykkelig uvidenhed forsøger at få deres børn til at spise madvarer af den årsag, at de er "sunde". Når det så ikke lykkes, har man tendens til så at tage de typiske kampe, hvor man fortæller børnene, at de ikke får fredagsslik, hvis de ikke spiser deres broccoli. Dette kan føre til, at man får sat eksempelvis slik op på en piedestal, som bliver meget mere spændende, og modsat får placeret broccolien i en kedelig kategori, hvor den bliver forbundet med en sur pligt eller et middel til at opnå godt. I bogen kan man læse meget mere om, hvorfor dette kan blive en udfordring og føre til en masse kampe under de forskellige måltider. Og endnu vigtigere er, at man i bogen får gode råd til, hvad man så i stedet kan gøre for at gøre det meget sjovere at spise de forskellige madvarer, som man gerne vil have, at ens barn spiser.

Har man et barn, der har udfordringer med overvægt, eller hvis man har mange kampe ved middagsbordet, og står man og mangler en tryg løsning på disse udfordringer, skal man altså bare gå i gang med denne bog, da den virkelig vil kunne gøre en forskel. Det kan give en masse ro ved hvert enkelt måltid ved middagsbordet, men også de bekymringer, man som forældre kan have i forhold til maden.

 

Køb bogen her

Få hjælpen til at opnå madro

Vil du vide mere om, hvordan det er at leve et liv med mere madro, og hvor madtanker ikke længere fylder for meget, er du velkommen til at kontakte mig, og vi kan tage en gratis og afklarende samtale.

Læs også og få mere viden

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan virker det?

Hvordan successer opnås gennem vaneændring

Min egen vej fra forstyrret spisning til madro

Vil du være med til at teste mit nye Madro gruppeforløb?

Du får:
• 6 gruppesessioner (1,5-2 timers varighed)
• Konkrete og brugbare redskaber til anvendelse både undervejs og efter forløbets afslutning
• Mulighed for at dele erfaringer og oplevelser med andre med lignende udfordringer

Gruppeforløbet er for dig, der:
• Har et ønske om at opnå mere ro omkring mad og vægt
• Oplever at tanker om mad, vægt og krop fylder for meget
• Gerne vil lære at håndtere tanker og følelser med andet end mad
• Svinger mellem kure og overspisninger og gerne vil ud af dette mønster
• Gerne vil lære at spise efter sult, mæthed og nydelse

Hele forløbet får du nu til en intropris på DKK 2500 (Normalpris min. DKK 7200)