Vaneændring

Hvordan succeser opnås gennem vaneændring

Picture of Skrevet af Rikke Madsen

Skrevet af Rikke Madsen

Vane- og overspisningscoach i Odense

Ved et ønske om vægttab vælger mange at gå i gang med den helt store livsstilsændring. Livsstilsændringen består ofte i at ændre på flere områder af ens liv samtidigt og altså en ændring af mange vaner på samme tid.

Indholdsfortegnelse

Ud med de gamle og ind med nye "gode" vaner

Der er derfor et fokus på både at få opbygget nye madvaner og nye motionsvaner. Med opbyggelsen af nye vaner følger samtidig en aflæring af gamle vaner. De gamle vaner kan være vaner, som over mange år er blevet bygget op, og de er ofte forbundet med en masse tryghed.

Derfor er det desværre ikke så enkelt at lægge disse vaner væk. Mange oplever, at det er rigtig svært at gennemføre en livsstilsændring og får derfor ikke succes med alle de nye vaneændringer. For bedre at lykkes med at indføre vaneændringer bliver man nødt til at forstå, hvad vaner egentlig har af betydning for os, og hvordan man bedst arbejder med dem.

Vaneændring

Hvad er vaner og hvorfor fokusere på dem?

Vi taler tit om de dårlige vaner, vi har, og som vi gerne vil skille os af med. Men kan vaner egentlig betragtes som værende ”gode” og ”dårlige”, og hvad er det, vaner skal gøre godt for? Faktisk udgør vaner en vigtig funktion på den måde, at de bygger på en tillært, ureflekteret og automatisk handling. Det er altså en handling, som vi udfører, uden at det som sådan kræver en masse energi.

At vi kan udføre mange handlinger mere eller mindre automatisk er enormt smart, da vi på den måde sparer energi. Alle vores vaner tjener et formål, og man kan som sådan ikke sige, at vaner er enten entydigt gode eller entydigt dårlige.

Begrænsende og værdifulde vaner

Dine vaner skal derimod vurderes ud fra, hvorvidt de bidrager til at opnå dine mål, og hvorvidt de stemmer overens med den måde, du ønsker at leve dit liv. De vaner, der enten gør det vanskeligt for dig eller gør det umuligt for dig at nå dine mål, kaldes begrænsende vaner. De vaner, der til gengæld hjælper dig til at opnå dit mål eller at leve det liv, du ønsker, kaldes værdifulde vaner.

Som VaneCoach kan jeg hjælpe dig med at blive meget bevidst om, hvordan du ønsker at leve dit liv, og hvilke mål du ønsker at opnå. Ud fra dette kan vi sammen vurdere, hvilke vaner der kan betegnes som værende henholdsvis begrænsende eller værdifulde. Dette kan være rigtig gavnligt for dig, der ønsker at lave vaneændringer.

På vej mod din vaneændring og dine mål og ønsker

Ud fra beskrivelsen af hvad vaner egentlig er, og hvad de gør godt for, giver det rigtig god mening netop at tage udgangspunkt i dem, når du vil forsøge at nå bestemte mål, hvad enten de handler om vægttab at spise mere frugt og grønt, dyrke mere fysisk aktivitet eller lignende.

Den række af handlinger og adfærd, der skal føre dig mod dit mål, vil du i højere grad kunne udføre automatisk, så du ikke behøver forud for f.eks. hver løbetur at tage en indre diskussion med dig selv om, hvorvidt du skal gøre det eller ej. Det giver desuden god mening at fokusere på vaner, da de ændringer du gerne vil arbejde henimod, bliver meget konkrete. På den måde ved du præcis, hvad der skal handles på, hvor ofte, hvornår, i hvor lang tid osv., hvilket øger sandsynligheden for rent faktisk at opnå det, du gerne vil opnå.

Livsstilsændring

Vaneloopet

Når jeg skal hjælpe dig til at opnå dine mål ved hjælp af vaneændringer, er det gavnligt at have en forståelse af, hvordan vaner opstår. Vaner opstår ved, at samme handling udføres over tid og forstærkes af belønninger. Handlingen udløses af en bestemt trigger, for eksempel en følelse eller en fristelse.

Et eksempel:

Forestil dig at du er i gang med en krævende opgave, hvor du bliver mødt med en udfordring og oplever derfor en følelse af frustration. Du vælger at rejse dig op og gå ud i køkkenet, hvor du opdager, at der står kage på bordet. Du tager et stykke af kagen, spiser den og vender efterfølgende tilbage til opgaven med en ny energi, og det lykkes dig dermed at få løst den. I den situation vil triggeren bestå af følelsen af frustration over opgaven. Den måde hvorpå du handler på denne trigger er ved at gå væk fra opgaven og spise et stykke kage. Belønningen opstår ved den behagelige oplevelse, du får af at spise kagen, og ved at du efterfølgende vender tilbage til opgaven og oplever ny energi til at få løst den.

En ny vane er født

Næste gang du står i en lignende situation, er der derved en god sandsynlighed for, at du vælger at gøre det samme igen, da handlingen jo gjorde, at følelsen af frustration forsvandt. Der opstår dermed en vane, når handlingen gentages igen og igen over tid.

Trigger, handling og belønning

For at have succes med at få ændret vanen igen er det vigtigt at kunne identificere, hvad der er henholdsvis trigger, handling og belønning. Det er nemlig helt essentielt at have en forståelse af, at alle de vaner, du har, opfylder et behov, som hverken kan eller skal ignoreres. Hvad der udløser behovet for handlingen, og hvordan handlingen belønnes, skal der derfor tages hensyn til, når dine vaner skal ændres.

Som udgangspunkt er vil der ikke være noget særligt problem med den handling, som beskrives i ovenstående eksempel, medmindre man altså har et ønske om måske at tabe sig, ikke at spise i fravær af sult eller lignende. Det interessante her er, at den handling, der førte til belønningen, muligvis sagtens kunne erstattes af noget andet. Belønningen, som i eksemplet var en ny energi til at løse opgaven, opstod muligvis ikke pga. indtagelsen af kagen, men opstod muligvis på grund af pausen væk fra opgaven. Belønningen kunne sandsynligvis opnås ved at holde en pause væk fra opgaven, som bestod i noget andet end at spise kage, f.eks. at gå en tur udenfor og få noget frisk luft, eller hvad der ellers kunne opleves som et lille break.

Hvordan kan jeg som VaneCoach hjælpe med vaneændring

Ud fra beskrivelsen af vaneloopet kunne det umiddelbart lyde meget nemt at lave disse vaneændringer. Det er det desværre bare ikke altid. Det kan kræve en stor tålmodighed og en stor indsigt. Som VaneCoach er det netop det, jeg har uddannet mig til at hjælpe med. Jeg kan derfor hjælpe dig til at blive helt bevidst om, hvordan du ønsker at leve dit liv, og hvordan dine begrænsende vaner kan ændres til værdifulde vaner og dermed hjælpe dig i retning mod dit mål.

Kom i gang med at ændre dine vaner

Da det netop kræver så meget at få opbygget holdbare vaner, arbejder jeg som VaneCoach kun med én vane ad gangen og sikrer, at der opnås succes med den ene vane, inden der arbejdes videre med en ny vane. Vi fungerer heldigvis sådan, at når vi lykkes med at ændre en vane på denne måde, overføres det lettere og lettere til andre vaner, så arbejdet med at ændre vaner kræver mindre og mindre energi, jo flere vaner du lykkes med at få ændret. Den hjælp du hos mig kan få i forhold til vaneændring, vil altså kunne bidrage til oplevelsen af succes og dermed en øget mestringstillid, som kan gavne dig på alle områder af livet.

Læs også

Vil du være med til at teste mit nye Madro gruppeforløb?

Du får:
• 6 gruppesessioner (1,5-2 timers varighed)
• Konkrete og brugbare redskaber til anvendelse både undervejs og efter forløbets afslutning
• Mulighed for at dele erfaringer og oplevelser med andre med lignende udfordringer

Gruppeforløbet er for dig, der:
• Har et ønske om at opnå mere ro omkring mad og vægt
• Oplever at tanker om mad, vægt og krop fylder for meget
• Gerne vil lære at håndtere tanker og følelser med andet end mad
• Svinger mellem kure og overspisninger og gerne vil ud af dette mønster
• Gerne vil lære at spise efter sult, mæthed og nydelse

Hele forløbet får du nu til en intropris på DKK 2500 (Normalpris min. DKK 7200)