Cookiepolitik

Hjemmesiden www.vanecoachodense.dk  bruger cookies. Cookies bruges på næsten alle hjemmesider, og i nogle situationer er anvendelsen af cookies nødvendig, for at en hjemmeside kan fungere.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille fil, som lægges på din enhed. Den gør det muligt at genkende din enhed og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges via din browser, således at brugeroplevelsen forbedres. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om enheden bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Cookies bruges til at tilpasse indhold m.v., til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere trafikken på siden. Vi deler oplysninger om din brug af vores website med relevante partnere inden for sociale medier samt analyse- og annonceringspartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de, efter aftale med dig, har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende siden.

Slå cookies til og fra
Websites kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. 

Dette website bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjepartstjenester, der vises på siden. Nogle cookies er nødvendige, for at siden fungerer, mens andre sættes til brug for statistik og marketing.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke på vores hjemmeside, ligesom du kan afvise cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Her kan du også slette allerede gemte cookies. Fremgangsmåden afhænger af, hvilken browser du anvender.

Privatlivspolitik

Dataansvarlig
Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om vores kunder. Vores kontaktoplysninger er:

Vane- og OverspisningsCoach Rikke Madsen

Chr. Lehns Vænge 65

5270 Odense N

Tlf.: 60224007

Mail: kontakt@vanecoachodense.dk

CVR-nr. 42016454

Baggrund
Vores behandling af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder data­beskyttelsesloven.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person.

Følsomme personoplysninger er fx oplysninger om helbred, som du måtte vælge at afgive under vores sessioner, og som derfor kan fremgå af notater fra vores sessioner. Vær opmærksom på at du ved at acceptere vores privatlivspolitik giver samtykke til, at vi behandler følsomme personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger og dine følsomme personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger i følgende tre situationer:

1) Når du har spørgsmål til os

Hvis du har spørgsmål til vores side, eller hvis du ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular på hjemmesiden
  • Email
  • Telefon

I den forbindelse behandler vi dine personoplysninger, så vi kan svare på dine spørgsmål. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger afhænger af formålet med behandlingen. Når vi svarer på dine spørgsmål, er vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f).

Vi sletter vores gemte kommunikation med dig senest et halvt år efter vores seneste kontakt, eller straks når du beder om det.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

2) Når du er kunde hos os

Når du er kunde hos, er det nødvendigt at registrere nogle oplysninger om dig, så vi kan levere vores ydelser. Dette indebærer, at vi behandler fx følgende almindelige personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, email, betalingsoplysninger, CPR-nr. m.v.

I det omfang vi behandler personoplysninger om vores kunder, så er vores hjemmel hertil den aftale, som vi indgår, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).

Når du er kunde hos os, er det i nogle situationer endvidere nødvendigt at registrere følsomme personoplysninger om dig i form af fx helbredsoplysninger. Sådanne oplysninger kan fremgå af skriftlige notater fra vores sessioner, som er nødvendige for at levere ydelsen til dig. Som nævnt herover giver du samtykke til behandling af følsomme personoplysninger, når du accepterer vores privatlivspolitik.

Et VaneCoach forløb vil ofte fungere således, at der kan gå en vis periode mellem de enkelte sessioner, og det er nødvendigt for et godt forløb, at oplysninger fra tidligere sessioner er tilgængelige i forbindelse med efterfølgende sessioner. Vi opbevarer derfor oplysningerne i et år efter seneste session. Regnskabsbilag er vi dog forpligtede til at opbevare ii minimum 5 år efter senest aflagte regnskabsperiode.


3) Når du besøger vores hjemmeside

Se mere om hvordan vi anvender cookies i vores cookiespolitik. Anvendelsen af cookies sker med hjemmel i cookiebekendtgørelsen.

Samarbejde med tredjemand
Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi benytter os derfor af eksterne samarbejdspartnere og leverandører (og databehandlere) til at udføre opgaver på vegne af os.

Eksterne kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting og markedsføring.

Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver ikke dine oplysninger.

Tredjelande
Dine personoplysninger behandles hos os. Vi gør dog også brug af leverandører, som er både selvstændigt dataansvarlige og databehandlere, og som befinder sig både i Danmark og i udlandet. Alle vores samarbejdspartnere, herunder samarbejdspartnere i tredjelande, som fx Microsoft, overholder gældende regler på området. 

Behandlingssikkerhed
Vi behandler dine oplysninger ifølge databeskyttelseslovgivningen samt lovgivning på virksomhedens forretningsområde.

Det er afgørende for os, at vi passer godt på vores kunders oplysninger. Derfor har vi både teknisk og organisatorisk indrettet os, så vi kan efterleve vores dataansvar.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Vi har adgangsbegrænsninger på alt IT-udstyr, som er beskyttet med koder, der jævnligt opdateres. Alt fysisk materiale, som fx notater m.v., opbevares aflåst, når det ikke er i brug. Vi anvender antivirusprogrammer, og vi opdaterer jævnligt vores systemer via vores IT-leverandører med henblik på hele tiden at imødekomme potentielle IT-trusler.


Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du i toppen af dette dokument.

Dine rettigheder fremgår af følgende seks punkter:

1) Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

2) Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

3) Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

4) Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5) Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

6) Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om disse regler og om persondataforordningen.

Senest opdateret 08.02.2021

Vil du være med til at teste mit nye Madro gruppeforløb?

Du får:
• 6 gruppesessioner (1,5-2 timers varighed)
• Konkrete og brugbare redskaber til anvendelse både undervejs og efter forløbets afslutning
• Mulighed for at dele erfaringer og oplevelser med andre med lignende udfordringer

Gruppeforløbet er for dig, der:
• Har et ønske om at opnå mere ro omkring mad og vægt
• Oplever at tanker om mad, vægt og krop fylder for meget
• Gerne vil lære at håndtere tanker og følelser med andet end mad
• Svinger mellem kure og overspisninger og gerne vil ud af dette mønster
• Gerne vil lære at spise efter sult, mæthed og nydelse

Hele forløbet får du nu til en intropris på DKK 2500 (Normalpris min. DKK 7200)